SE2212X - GSM/GPRS komunikátor

GSM komunikátor SE2212X nabízí výnikající zařízení v poměru výkon/cena. Vzhledem ke svým univerzální vlastnostem představuje v současnosti nejlevnější GSM komunikátor a přitom nabízí i některé prvky GSM ústředny. Zařízení slouží jako doplněk k zabezpečovací ústředně nebo také jako samostatné zařízení pro sledování stavu čidel s možností odeslání sms a prozvonění až 64 uživatelů. Zařízení obsahuje dva nezávislé týdenní programy, které umožňují následující:• Omezit dobu p
other
2479411102

Cena po prihlásení

GSM komunikátor SE2212X nabízí výnikající zařízení v poměru výkon/cena. Vzhledem ke svým univerzální vlastnostem představuje v současnosti nejlevnější GSM komunikátor a přitom nabízí i některé prvky GSM ústředny. Zařízení slouží jako doplněk k zabezpečovací ústředně nebo také jako samostatné zařízení pro sledování stavu čidel s možností odeslání sms a prozvonění až 64 uživatelů. Zařízení obsahuje dva nezávislé týdenní programy, které umožňují následující:• Omezit dobu přístupu u jednoduchého prozvonění.• Trvale sepnout výstupy v intervalu daném programy.• Nastavit dva nezávislé termostaty s týdenním programem.

Vyhlášení poplachu při:

 • Změně na vstupu dle konfigurace vstupu.
 • Překročení nebo podkročení přednastaveného napětí
 • Překročení nebo podkročení přednastavených teplotních mezí.
 • Vyhlášení poplachu lze pro každou možnost individuálně zapnout nebo vypnout
 • Konfigurace výstupů na sepnutí při poplachu nebo signalizaci zapnutí / vypnutí.
 • Konfigurace výstupů na direktívní spínání výstupů pomocí vstupů včetně podkročení / překročení analogových veličin.
 • Ovládání výstupů pomocí prozvonění na základě počtu vyzvánění.
 • Ovládání výstupů pomocí sms.
 • Volitelná délka sepnutí při poplachu

TECHNICKÉ PARAMETRY

 • Napájení: 9 - 24V SS
 • Typické napájení: 12VDC / 50mA
 • Klidový odběr: 50mA
 • Špičkový odběr (při burstu GSM): 2A
 • Proud digitálního vstupu při sepnutí: 4,5mA / 12V
 • Maximální proud výstupu: 4A
 • Maximální spínané napětí: 40V
 • Napětí analogového vstupu: 0-30V
 • přesnost měření napětí: 5%
 • Rozsah měření teplot: -55 - 125 °C
 • Přesnost měření teplot: +/- 0,5 °C
 • Podporovaný typ teplotního čidla: DS18B20
 • Rozměry: 85 x 85 x 36 mm